Pomoc pre zraniteľné skupiny

18.10.2023

Dnes od poobedných hodín sú naši dobrovoľníci znova v nasadení. 

Tentokrát sme dostali požiadavku na dobrovoľnícku pomoci Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy pri zabezpečovaní chodu stanov určených pre zraniteľné skupiny ľudí pochádzajúcich z tretích krajín. 

Na žiadosť sme rýchlo reagovali a nasadili do terénu dobrovoľníkov aj so špecifickým materiálno technickým vybavením. 

 Naša organizácia funguje na základe princípov neutrality a nestrannosti. 

Pomáhame vždy tam, kde je potrebné poskytnúť pomoc. 


Pridajte sa k nám a pomáhajte spolu s nami.