Preprava materiálu

15.03.2024

Naši dobrovoľníci vykonali prepravu jednej tony materiálu určenej na výrobu zákopových sviečok z Ružomberka k naším kolegom z Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov, ktorý tento materiál v rámci projektu Pomôžme prežiť Ukrajine zakúpili tento materiál.

Pomáhame tam, kde to je potrebné.