Svetový deň prvej pomoci

09.09.2023

Počas svetového dňa prvej pomoci, ktorý si pripomíname 9.9.2023, sa naša organizácia aktívne zúčastnila Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi 2023. 

Verejnosť si mohla pozrieť vybavenie, ktorým disponujeme v rámci našich aktivít, a tiež vyskúšať si nácvik poskytovania prvej pomoci na figurínach, ktoré dokážu vyhodnotiť účinnosť poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie. 

Vysvetlili sme aj používanie AED - automatického externého defibrilátora, ktorý môže pomôcť zachrániť život.

Figuríny a zdravotnícky materiál sme získali v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj - Trnavský samosprávny kraj.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať.